Lapices Colores Filgo X 15 Black & White Tonos Neutros